background

ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ | ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇਗਾ. - ਰੂਹਾਨੀ ਡੇਟ

“ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ - ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ

“ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ?” ਇਹਉਮਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੈ. ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੰਮ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ, ਕੁਝ ਲਈ, ਇਕੱਠੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਲਈ ਚਲਾਉਣ. ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ.

ਉਸਨੇ ਫਸੇ ਜਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਬਲਦ ਬਕਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਲਸੀਆ ਬਾਹਰ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਸਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸਤਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਹਾਨਾ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟੋ.Dating Prospect frank

Raleigh, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ

Dating Prospect christa

Raleigh, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ

Dating Prospect conley

Raleigh, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ

Dating Prospect lubbock

North York, ਕੈਨੇਡਾ

Dating Prospect victoria

Nonnenhorn, ਜਰਮਨੀ

Dating Prospect anita

Anjou, Quebec / Quebec, Montreal / Montreal, ਕੈਨੇਡਾ

Dating Prospect tasha

Woodridge, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ

Dating Prospect lars

Braunschweig, Niedersachsen, Braunschweig, ਜਰਮਨੀMen and Commitment – The Real Reasons Men Won’t Commit

ਉਹਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਕੁਝਮੁੰਡੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਏਗਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ. ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ.

ਉਹਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਘਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ. ਪਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਹਰ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ jerk ਹੈ. ਕਈ ਵਾਰ, ਟੁੱਟੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਗੁਣ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ.

ਮੈਨੂੰਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ am. ਸੱਚ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਮੁੰਡਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉੱਥੇ guys ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਉਥੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ guy 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.Dating Prospect sarah

New City, New York, Rockland, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ

Dating Prospect harry

Acampo, California, San Joaquin, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ

Dating Prospect blessedeug1

Brewster, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ

Dating Prospect nonipragy91

Wroclaw, ਪੋਲੈਂਡ

Dating Prospect katie86

Seattle, Washington, King, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ

Dating Prospect daveyuk1978

Ashington, England, Northumberland, ਯੁਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ

Dating Prospect henrysco8155

Marsta, ਸਵੀਡਨ

Dating Prospect dee

Lyndhurst, New Jersey, Bergen, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ
background

ਤੁਰਕੀ ਡੇਟਿੰਗ


ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ | ਡੇਟਿੰਗ ਸਰੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੱਥ
ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿੱਖੋ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਤਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਸਰੀਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਸਰ ਸਪੋਕਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਡੇਟਿੰਗ ਹਾਸਲ...
ਡੇਟਿੰਗ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰੁਝਿਆ ਹੋ | ਸੰਤੁਲਨ ਪਿਆਰ & ਦਾ ਕੰਮ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ?
ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇ | ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ,. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ...
ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ | ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇਗਾ.
ਇਸੇ ਲੋਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਡਰ ਹਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ progessing ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ...
ਤਿੰਨ ਆਸਾਨ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕੱਲਾ ਲਵੋ | ਸਿੰਗਲ ਮਾਪੇ ਡੇਟਿੰਗ
3 ਸਧਾਰਨ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ. ਸਧਾਰਨ ਬਿੰਦੂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ. ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ 3 ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਨ...
ਸਿਖਰ ਤੇ 10 ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ | ਨ੍ਯੂ ਯਾਰ੍ਕ ਡੇਟਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਅਮਰੀਕਾ
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਸਿੱਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਏੜੀ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਹਨ. ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ...
ਸਫਲ ਡੇਟਿੰਗ | ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਸੁਝਾਅ | ਤਾਰੀਖ ਇਕ 'ਤੇ ਕੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੱਥ
ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ & ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡੋ & ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ. ਸਫਲ ਡੇਟਿੰਗ...
Instagram.com | No.1 ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟ | ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ 1000 ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਭੋ
ਸਿੰਗਲਜ਼ ਫਲਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ. ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪਹੁੰਚ. ਸਭ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ guys ਅਤੇ GALS ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ.
ਤੁਹਾਨੂੰ Datingਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਡੇਟਿੰਗ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
Datingਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਡੇਟਿੰਗ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਗਈ ਹੈ. ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੀ ਲਾਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...